• Dojeďte na lokalitu v blízkosti prvního stanoviště trasy hry. V popisu hry na webu projektu je vždy uveden typ, odkud je vhodné hru začít. A to pro variantu, že se na místo dopravujete autem a pro variantu, že se dopravujete hromadnou dopravou.
 • Přečtěte si v herním plánu úvodní kapitolu, která vás uvede do příběhu hry a pak postupujte podle herního plánu od jednoho stanoviště ke druhému.
 • Když přijdete na stanoviště, chovejte se prosím podle následujících zásad. Jejich dodržení zabrání nechtěnému prozrazení skrýše a tomu, aby jí někdo zničil a připravil vás tak o zábavu ze hry.
  • Při nalezení skrýše nekřičte na celé kolo, že už jste to našli. Nenápadně vyjměte krabičku ze skrýše pokud možno v momentě, kdy se v blízkosti nenachází nikdo, kdo nehraje s vámi, nebo se na vás alespoň právě nikdo nedívá.
  • Nenápadně popojděte s krabičkou několik metrů od místa, kde je uložena a teprve pak jí otevřete.
  • Přečtěte si kapitolu příběhu hry, odehrávající se na daném stanovišti a také zadání úkolu pro vaší věkovou kategorii
  • Při řešení úkolu prosím nekreslete ani nepiště do zadání. Pokud si chcete něco poznamenat, použijte svůj vytištěný herní plán, telefon, nebo blok, který jste si vzali s sebou.
  • V kapitole herního plánu pro dané stanoviště, najděte pomocí výsledku, který vám vyšel, v rámečku odpovídající kombinaci řešení a Nkódu. Na konci herního plánu si pak mezi nabízenými dílky nápovědy označte ten, u kterého je daný Nkód. Jen některé dílky nápovědy, nabízené na konci herního plánu, jsou totiž správné. A vy je odhalíte právě až řešením úkolů na jednotlivých stanovištích.
  • Po vyřešení úkolu vložte zadání a všechny jeho součásti zpět do krabičky tak, jak byly, když jste krabičku našli. Krabičku důkladně zavřete a zavření překontrolujte. Je důležité, aby byla zavřena po celém obvodu víčka, aby se do ní nedostávala vlhkost.
  • Teprve pak krabičku odneste zpět do skrýše. Vrácení krabičky provádějte co nejrychleji a na místě úkrytu se zdržujte jen po nezbytnou dobu. Ukrývejte krabičku v momentě, kdy není v okolí přítomen nikdo, kdo se neúčastní hry, nebo alespoň v momentě, kdy na vás nikdo takový nezaměřuje svojí pozornost.
  • Krabičku zamaskujte tak, aby nebyla z větší vzdálenosti vidět, ale aby pod maskováním (listí, kameny, klacíky, atd.) byla spozorovatelná nějaká její část, pokud bude někdo stát přímo u skrýše. Pouze pokud je to v herním plánu výslovně uvedeno, zamaskujte krabičku tak, aby nebyla vidět žádná její část ani z blízka.
 • Po splnění úkolu na posledním stanovišti si přečtěte označené dílky nápovědy od toho s nejnižším, po ten s nejvyšším Nkódem. Tím získáte GPS souřadnice, textový popis a fotografie místa, kam máte jít hledat stanoviště s pokladem.
 • Z pokladu si máte právo vzít pouze jednu odměnu pro každé dítě, které se hry účastní. Vždy ale maximálně tolik odměn, pro kolik dětí jste si hru zakoupili. Pokud jste si tedy zakoupili variantu pro až 2hráče, ale jde s Vámi jen 1 dítě, vezměte si pouze 1 odměnu. Pokud jste si hru zakoupili pro až 3hráče a jsou s vámi skutečně 3děti, vezmete si 3odměny, atd.