Většina her se odvíjí po nějaké lineární trase z bodu A(kde je umístěno první stanoviště), do bodu B(kde je umístěn poklad). Pokud potřebujete z nějakého důvodu jít po obrácené trase (dejme tomu od hradu na vlak a ne od vlaku ke hradu) a přesto si chcete zahrát, je to u některých her možné  díky QR kódům. A tam kde už QR kódy nepoužíváme, je to možné díky seznamu správných Nkódů na poslední stránce herního plánu.
Děti tím sice přijdou o dobrodružství skládání nápovědy pro nalezení pokladu z postupně získávaných indicií, ale ostatní herní prvky hry si mohou užít i tak. Platí to ale jen pro hry, kde na sebe části příběhu na jednotlivých stanovištích navazují jen volně a kde tedy pro pochopení obsahu dané části příběhu není nezbytně nutné, znát obsah z předcházejícího stanoviště.
U her které je možné hrát i v obráceném směru, je to uvedeno v jejich detailním popisu. Budete-li chtít takovou hru hrát obráceně, postupujte následovně:

  • Dopředu si pomocí aplikace pro čtení QR kódů zjistěte z QR kódů, uvedených v herním plánu, Nkódy správných dílků nápovědy. U her, kde již QR kódy nepoužíváme, najdete výčet Nkódů správných dílků nápovědy na poslední stránce herního plánu.
    Pomocí takto získaných Nkódů správných dílků nápovědy sestavte GPS souřadnice a textový popis nápovědy pro nalezení pokladu. Dětem ale neprozrazujte které Nkódy jsou u jednotivých zastavení hry ty správné.
  • Po příchodu na konec hry nechte děti podle sestavené nápovědy najít skrýš s pokladem a vezměte si z ní příslušný počet odměn (maximálně jedena na dítě a maximálně tolik, pro kolik dětí jste si zakoupili herní plán)
  • Následně postupujte po stanovištích dle herního plánu v obráceném pořadí a nechte děti plnit jednotlivé úkoly.