Pokud se rozhodnete za výchozý i cílový bod vašeho výletu zvolit začátek odbočky z okresní silnice do Šemanovického dolu, pak máte hned několik možností, jak projít trasu hry.

Základní varianty
V tomto případě, se budete od pokladu na začátek vracet stejnou cestou, jakou jste k němu přišli
A) Kratší základní trasa (délka 5,5km) www.mapy.cz/s/32Zr7 
Od stanoviště 4 nebudete pokračovat až ke stanovišti 5. Místo toho půjdete jen ke stanovišti 8, které byste jinak míjeli cestou ke stanovišti 5. V krabičce stanoviště 8 je k dispozici i kopie příběhu a zadání pro stanoviště 6 a 7 a na konci tohoto návodu je k dispozici ještě text a zadání pro stanoviště 5. Takže o žádnou část příběhu, ani zadání úkolů, nepřijdete. Nepodíváte se ale k Hradkovské studánce a pod velký skalní převis, zvaný Cimrmanova jeskyně.  Až si u stanoviště číslo 8 vyřešíte zadání pro stanoviště 5, 6, 7 a 8, budete od stanoviště 8 pokračovat nahoru, ke Kostelíčku, na stanoviště 9 a odsud k pokladu. Po nalezení pokladu se vrátíte zpět dolů do údolí, ke stanovišti číslo 8 a odtud půjdete zpět ke Klemperce, kolem stanoviště 4,3,2 a 1. Což je nejkratší možná trasa.
B) Delší základní trasa (délka 7,7 km) www.mapy.cz/s/32ZtS 
Od stanoviště 4 budete pokračovat dál. Kolem stanoviště 8 jen projdete a půjdete až na stanoviště 5. Po jeho vyřešení budete pokračovat na stanoviště 6 a 7, odkud se pak vrátíte zpět, ke stanovišti 8. Až ho vyřešíte, půjdete na stanoviště 9 a k pokladu. Po nalezení pokladu se vrátíte zase zpět ke stanovišti 8 a odsud půjdete kolem stanoviště 4, 3, 2 a 1 zpět na začátek trasy. Je to sice delší, ale zase se podíváte na všechna zajímavá místa údolí. 


Rozšířené varianty
Pokud se ale nechcete vracet stejnou cestou, můžete po nalezení pokladu vystoupat na Šemanovický vrchol údolí a přes Šemánovice a Březinku se vrátit zpět vrchem. Cestu si můžete zpestřit třemi doplňkovými stanovišti. Případně návštěvou občerstvení a malého muzea divadla Semafor, v kulturním centru Nostalgická myš.

Na rozdíl od stanovišť vlastní hry, kontrolujeme doplňková stanoviště jen nepravidelně. Proto máte zadání všech doplňkových stanovišť k dispozici na konci tohoto doplňkového herního plánu. Pokud se dopředu rozhodnete jít rozšířenou trasou, prosíme vás, zda byste si mohli tato zadání vytisknout a vzít si kromě nich na výlet také třeba nějakou uzavíratelnou krabičku, nebo alespoň igelitové sáčky a v případě, že na některém, z doplňkových stanovišť zadání nebude, nebo bude poškozené, tam vámi vytištěnou kopii zanechali. Předem moc děkujeme.

Opět budete mít na výběr ze dvou možností. Podle toho, jak dlouhou trasu chcete absolvovat.
I - Kratší rozšířená trasa (délka 7,1km) www.mapy.cz/s/330M1
Až k pokladu půjdete stejně, jak je to popsáno ve variantě A) výše. Následně se od pokladu vrátíte ke stanovišti 8 a odtud budete pokračovat dle popisu pro nalezení doplňkového stanoviště A2. Od něj k doplňkovému stanovišti B a od něj k doplňkovému stanovišti C.
Od doplňkového stanoviště C pak budete pokračovat zpět ke Klemperce. A to jedním ze dvou možných způsobů, které jsou popsány v textu pro nalezení doplňkového stanoviště C.  Neuvidíte tedy sice Hradkovskou studánku a Cimrmanovu jeskyni, ale ani nepůjdete zpět stejnou cestou.

II. - Delší rozšířená trasa (délka 8,4km) www.mapy.cz/s/330NO 
Od stanoviště 4. půjdete rovnou ke stanovišti 8, kde si přečtete a vyluštíte jen zadání pro stanoviště 8. Zadání pro stanoviště 5, 6 a 7 si zde můžete vyluštit také, ale můžete si jejich luštění nechat i na později. Ze stanoviště 8 půjdete rovnou ke stanovišti 9 a po jeho vyluštění si na poslední stránce základního herního plánu zjistíte Nkódy správných dílků nápovědy pro stanoviště 5, 6 a 7, abyste dokázali sestavit celou nápovědu pro popis místa s umístěním pokladu.
Až najdete poklad, vrátíte se ke stanovišti číslo 8 a odtud budete pokračovat ke stanovišti 5, 6 a 7, kde si přečtete jejich příběh a dodatečně si vyřešíte jejich úkoly.  Od stanoviště 7 se vrátíte ke stanovišti 6 a odtud se už nebudete vracet ke stanovišti 5, ale místo toho budete pokračovat podle návodu pro nalezení doplňkového stanoviště A1. Od doplňkového stanoviště A1 budete pak pokračovat k doplňkovému stanovišti B a odtud k doplňkovému stanovišti C. 
Od doplňkového stanoviště C pak budete pokračovat zpět ke Klemperce. A to jedním ze dvou možných způsobů, které jsou uvedeny v popisu doplňkového stanoviště C.  V této variantě si tedy nejprve najdete poklad, pak projdete všechna zbylá zajímavá místa údolí a zároveň nepůjdete zpět stejnou cestou.